ІМЕННІ ВІТАННЯ ЧОЛОВІКАМ

В цьому розділі зібрані іменні привітання для поздоровлення з Днем народження та Днем Ангела чоловікам.

Всім відомо, що, звертаючись до людини по імені у своєму привітанні, Ви робите її набагато більш щасливою, ніж, якщо б вітали її знеособлено. Подарувати таке вітання у день народження буде дуже доречно. Так ви підкреслите свою особливу увагу до іменинника або іменинниці і взагалі це буде дуже приємно та значуще для людини будь-якого віку.

У цьому розділі зібрані універсальні, іноді жартівливі або прикольні іменні привітання з Днем народження та Днем Ангела чоловікам, написані у віршах і прозі. Імена відсортовано по алфавіту.
Для переходу до конкретної збірки вітань з днем народження – натисніть на  ім’я людини, яку хочете поздоровити.

Адам – давньоєврейське ім’я, дослівно означає «створений з червоної глини», пізніше це ім’я стало прозивним і стало означати «людина». Саме це ім’я носила найперша людина, створена Богом з глини.

Анатолій – походження імені Анатолій пов’язують з історією Давньої Греції. Згідно першої теорії, так називали жителів Анатолії – сходу країни. За другою версією, воно походить від стародавнього Анатоліос (лат. anatolius) і означає «східний», «світанок», «схід сонця». Сьогодні це ім’я отримало широке поширення і зустрічається в різних варіантах по всьому світу.

Андрій – походження імені йде корінням в Стародавню Грецію. У ті часи слово «андрос» означало «чоловік», «людина». Від нього сталося ім’я Андреас, яке в нас перейменувалося в Андрія – «хоробрий», «мужній», «сміливий». У багатьох країнах світу воно звучить по-різному – Анрі (Франція), Ендрю (Англія), Ондрей (Словаччина), Анджей (Польща)

Антон – існує кілька варіантів походження імені Антон. Деякі дослідники пов’язують його з грецьким словом «антос», яке перекладається як «квітка». Найбільш поширеною версією є походження від римського родового імені Antonius, утвореного від давньогрецького «антао», що означає «зустрічатися, стикатися», «вступати в бій», «змагатися», «протистояти», «супротивник».

Арсеній –  чоловіче ім’я грецького походження. Згідно з дослідженнями походження імені Арсеній пов’язано з грецьким ім’ям Арсеніос, що означає «зрілий», «чоловік».

Артем – ім’я входить в список найбільш популярних в нашій країні чоловічих імен. Існує кілька версій його походження. За першою, ім’я утворене від давньогрецької Артеміос, яке в свою чергу пішло від імені покровительки місяця і полювання Артеміди. За другою – від слова «artemes», що в перекладі означає «неушкоджений», «здоровий», «бездоганного здоров’я».

Артур – за найпоширенішою версією ім’я походить від імені кельтського «Артур», що в перекладі означає «ведмідь» або ж «людина-ведмідь».

Богдан – це слов’янське ім’я, що означає «даний Богом», «дарований Богом», «Божий дар».

Борис – ім’я перекладається зі слов’янського як – «той, хто бореться за славу».

Вадим –  поширене і популярне ім’я в даний час. У походженні присутні православні, російські та єврейські коріння. З перекладі з давньослов’янської мови Вадим означає «маючий привабливість, коханий». Інший варіант походження свідчить, що ім’я є скороченою формою Володимира і включає позначення «сіяти смуту», «сперечатися». Є також версія запозичення від давньоруського слова «волод», що означає «правитель».

Валентин – ім’я  утворено від римського родового імені Valentinus. Походження останнього пов’язане з іншим родовим ім’ям – Valens, яке означає «сильний», «міцний», «здоровий».

Валера – ім’я походить від римського родового імені Valerius, яке в свою чергу, утворене від «valeo» і означає «бути сильним», «бути здоровим» (сила духовного стану). В давньоримській міфології «Валеріус» є епітетом бога війни Марса.

Василь – ім’я виникло від давньогрецького «Басилейос», яке означає «царський, царствений». Іноді його походження пов’язують з перськими війнами. При цьому значення імені Василь трактують як «цар», «князь» або «правитель». У Великобританії має форму Безіл, у Франції – Базиль, в Іспанії – Базиліо, в Португалії – Базіліу.

Віктор – сильне ім’я, характеризуюче міцну людину. Відбулося воно від латинського Victor і означає «переможець».  У християнстві це чоловіче ім’я символізує перемогу Ісуса над усіма гріхами і смертю. В давньоримській міфології Віктор являє богів Марса і Юпітера. Також цим ім’ям часто називають пап римських, святих і архієреїв.

Віталій – ім’я завзяте, надійне, хоча і трохи зам’яке для чоловічого. Воно походить від римського родового імені Vitalis і означає «життєвий», «повний життя», «цілющий».

Владислав – ім’я має слов’янське походження. Воно означає «володіючий славою». Є ще одна версія походження імені Владислав – з польської мови ім’я перекладається як «хороший правитель».

Володимир – ім’я  походить від словосполучення «владеть (володѣти) миром». Це ім’я  -одне з небагатьох, які адаптувалися після хрещення Київської  Русі і були занесені в православні календарі. Існує також версія, що у нашу мову воно прийшло від давньоскандинавських народів і означає «володар славний» (Valdimár). Причому цей варіант походження імені має під собою вагомі підстави: так називали зазвичай майбутніх правителів.

Всеволод – це слов’янське ім’я, яке утворено з двох змістових частин: «все», тобто «весь», і «волод-» («володіти»). Також «волода» на старослов’янській мові означає «влада», а в сучасній українській мові це слово трансформувалося у слово «влада». Тому ім’я Всеволод можна перевести як «всевладний», «володіючий всім».

В’ячеслав – ім’я походить від давньоруських слів «вяче», що означає «більше», і «слав», тобто «слава». Це слов’янське ім’я і перекладається як «більш славний», «славний».

Геннадій – в перекладі з грецької мови означає «благородний», «благородного походження».

Гліб – ім’я має кілька версій походження. За першою версією ім’я Гліб походить від скандинавського імені Готліб, що має значення «улюбленець богів», «спадкоємець бога», «під захистом богів». За другою версією, ім’я Гліб – це слов’янське ім’я, деякі дослідники пов’язують його зі словами «глоба», «глиба», які означають «жердина». Можливо також, що ім’я Гліб пов’язано зі старослов’янським словом «глеба», яке збереглося в сучасності в польській мові зі значенням «земля», «ґрунт», «рілля».

Георгій – ім’я походить від давньогрецького слова «георгос», що означає «обробляючий землю», «хлібороб».

Григорій – ім’я грецького походження. У перекладі слово «григорео» означає «пильнувати», також його переводять як прикметник «безсонний», «не сплячий».

Давид – чоловіче ім’я, що має давньоєврейські коріння. Походження імені пов’язане зі словом на івриті, яке означає «улюбленець», «улюблений».

Данило – ім’я буквально перекладається як «суддя мій Бог», «Бог мій суддя», «Бог є суддя». Початкове давньоєврейське ім’я «Даніель» – двохосновне: «дан» (суддя) і «ель» або «эель» (Бог); тому і допускається множинність трактувань. Найчастіше ім’я перекладають як «суддя», «справедлива людина», «Божий суд».

Денис – ім’я  походить від давньогрецького імені Діонісіос, яке означає «належний богу Діонісу» – покровителя землеробів, виноградарів і виноробів, сина громовержця Зевса.

Дмитро – походження імені давньогрецьке. Воно означає «присвячений Деметрі» – богині землеробства і родючості.

Едуард – ім’я має німецьке походження і означає “Страж багатства” або “Священний страж” . Від давньогерманських коренів ead, “багатий, священний”, і weard, “вартовий”.

Євген – ім’я  походить від давньогрецького Еугеніос, яке, у свою чергу, утворилося від слова «еугенесі» і означає «з хорошими генами», «благородний, з хорошого роду».

Іван – ім’я має біблійне походження і давньоєврейські коріння. У перекладі з єврейської мови означає «боже благовоління», «милість божа».

Ігор – ім’я має кілька версій походження. Згідно з першою, воно було утворено від древньоскандинавского Інгвар і означає «воїн бога Інга», «войовничий», «зберігач бога-громовержця». Друга версія говорить про походження цього імені від старослов’янського слова «ігрь», яке трактується як «гра», «веселощі», «забава».

Ілля – ім’я походить від давньоєврейського імені Еліяху і в перекладі означає «мій Бог – Господь», «фортеця Господня», «віруючий», «благовірний».

Кирило – чоловіче ім’я  має давньогрецькі корені. Утворене від імені Кюриллос, що походить від слова кюріос, яке означає «повелитель», «володар», «пан». Існує також версія, що воно має перські коріння і переводиться наукраїнську мову як «сонце».

Костянтин – ім’я перекладається з грецької мови як «стійкий, постійний» або «твердий».

Лев – ім’я має два трактування. Одні вважають, що воно грецького походження і перекладається як «цар звірів» або «лев». Інші стверджують, що ім’я прийшло з давньоєврейської мови, в перекладі з якого означає «серце».

Леонід – ім’я  має давньогрецькі корені, означає «подібний до лева, син лева».

Максим – має латинські корені. Його походження пов’язують з римським родовим ім’ям Maximus, яке означає «величний», «великий», «найбільший».

Марк – існує кілька версій походження імені. За першою версією ім’я Марк походить від латинського слова «marcus», що означає «молоток». За другою версією ім’я Марк бере початок від імені бога війни Марса. За третьою версією, ім’я Марк має французькі корені і походить від «marquis», що означає «маркіз».
Микита – ім’я в перекладі з грецької мови означає «переможець».

Михайло – ім’я, що бере свій початок від давньоєврейського Міхаель, що означає «рівний, подібний до Бога», «випрошений у Бога».

Микола – ім’я гарне, надійне і трохи суворе. Утворене воно від давньогрецького імені Ніколаос і в перекладі означає «повелитель народів» («ніка» – перемога і «лаос» – народ). Було широко поширене в минулому столітті, але поступово стало рідкісним. В даний час знову починає набирати популярність.

Назар – ім’я має кілька версій походження. За першою версією, ім’я Назар утворено від пізньолатинського імені Nazarius, яке означає «той, хто родом з Назарету», «назаретянин». За другою версією, ім’я Назар – це єврейське ім’я. В перекладі з івриту означає «обітниця (обіцяне)» або ж «той, хто присвятив себе Господові». За третьою версією, ім’я Назар з арабської мови можна перекласти як «далекоглядний», а також – «погляд»; «дивлячийся на речі з хорошого боку». А на турецькій мові це ім’я трактується як «пильний погляд».

Олег – ім’я має скандинавське походження, утворилося від імені Helgi, яке має значення «священний», «святий». З німецької мови перекладається як «щасливий», «світлий», «ясний».

Олександр – це ім’я одне з найбільш поширених в нашій країні чоловічих імен. Дітей дуже часто називають Сашею. В інших країнах воно звучить як Алессандро (Італія), Аластар (Ірландія) та ін. Сталося це ім’я від давньогрецького Александрос і складається з двох частин – «алекс», що означає «захищати» і «андрос» – «чоловік», «людина».

Олексій – походить від грецького Алексіос, що в перекладі означає «захисник». Він дійсно стає справжньою опорою для своєї родини і друзів.

Остап – це народна форма імені Євстафій, яке в перекладі з грецької мови означає  «твердий, незмінний, стійкий». Можливо походження від іншого грецького імені — Євстахій, що означає «родючий», «квітучий».

Орест –  перекладається з грецької, як «гора», «горець», «гірський», іноді – «той, хто стоїть на горі».

Павло – ім’я у перекладі з латинської мови («паулюс») означає «маленький», «малюк». Є думка, що це ім’я трактується як «молодший», що було актуально при збігу імен батька і сина.

Петро – ім’я має давньогрецьке походження, в перекладі означає «камінь», «скеля», також трактують як «твердий», «надійний», «непохитний».

Пилип – в перекладі з грецької мови означає «люблячий коней».

Роберт – ім’я має давньогерманське коріння і в перекладі означає «блискуча, нев’януча слава», «блискучий від слави».

Роман – популярне чоловіче ім’я, яке має двояке значення. Згідно з основною версією, воно походить від латинського romanus і перекладається як «римський», «з Риму», «римлянин». Деякі дослідники вважають, що ім’я має давньогрецькі корені і означає «сильний», «міцний». Також існує версія, що Роман є похідною формою від Ромула і Рема, завдяки з’єднанню яких було утворено назву міста Рим.

Ростислав – це слов’янське ім’я, що складається з двох коренів «рости» і «слава», тому має різні варіанти трактування, частіше можна зустріти «той, чия слава росте», «зростаюча слава».

Руслан – ім’я з тюрко-татарських мов, походить від слова «арслан» – лев.

Святослав –  ім’я слов’янського походження. Утворене з двох слів: «свята» («світла») і «слава», тому має різні значення. Найчастіше трактується як «священна слава». Цим ім’ям називали дітей, народжених у іменитих сім’ях, які принесли народові щастя, удачу і мир.

Сергій – походження імені пов’язують з римським родовим Sergius, яке в перекладі з латинського означає «високий», «знатний». Деякі дослідники вважають, що це сучасний варіант імені Сергій, утвореного від «servi dei», що має значення «слуга Бога».

Станіслав – ім’я має слов’янське походження, утворене від основ слів «стан» («ставати», «встановлюватися») і «слав» («слава»), тому має різні варіанти перекладу – «став славним», «встановив славу».

Степан (Стефан) –  чоловіче ім’я грецького походження. Ім’я пов’язують з давньогрецьким словом Стефанос, яке в перекладі означає «корона», «вінок», «вінець», «діадема».

Тадей — ім’я походить з арамейської мови, від слова «tadda‎» у значенні «відважний», «сміливий»

Тарас – це слов’янська форма грецького імені Тарасиос, що означає «бунтівник», «баламут», «неспокійний».

Тимофій – чоловіче ім’я, що має грецьке походження. Пов’язано з грецьким словом «тимофеос», яке перекладається як «почитаючий Бога».

Тимур – ім’я в перекладі з монгольської означає «залізо».

Федір – ім’я грецького походження, сучасна форма імені Теодорос (Теодорос, Феодорос), яке утворене з двох смислових частин «теос, феос» («бог, божество») і «дорон» («дар, подарунок»). Тому ім’я Федір в перекладі означає «дарований Богом», «Божий дар».

Юрій – ім’я Юрій – це одна з варіацій (інша розмовна форма – Єгор) грецького Георгія. Відбулося воно від давньогрецького імені Георгіос і означає «землероб». В деяких джерелах зустрічається значення «творець».

Ян – ім’я має кілька версій походження. Найпоширеніша: ім’я Ян — це форма давньоєврейського імені Іоанн (Йоан), що означає «милість Божа». Інша версія, що ім’я прийшло до нас від імені бога світла і сонця, шанованого в Стародавньому Римі — Януса. У Данії та Шотландії це ім’я переводять як «захисник», у тюркських народів — «покровитель», також це ім’я асоціюється у східних народів з образом душі, надаючи йому значення «життя».

Ярослав – ім’я означає – «яскравий», «сильний», «славний своєю життєвою силою». У язичницькій Русі поняття «ярь» означало родючість, животворну потужність. Існує варіант перекладу імені Ярослав, його складових «яр» («сильний», «енергійний», «гарячий») і «слав» («слава»), як «володіючий яскравою славою».

… далі буде


ВІТАННЯ