Міжнародний день нейтралітету

2 лютого 2017 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A/RES/71/275) проголосила 12 грудня Міжнародним днем ​​нейтралітету (International Day of Neutrality).

Заснування пам’ятної дати передував розгляд Ашхабадського підсумкового документа, який став закономірним завершенням Міжнародної конференції, що відбулася у 2015 році в Туркменістані та присвяченій політиці нейтралітету.

Нейтралітет у системі міжнародного права є політикою неучасті у війні та відмова від участі у військових блоках у мирний період часу. Дотримуючись політики нейтралітету, держави у різні періоди історії прагнули убезпечити себе та своїх громадян від руйнівних наслідків воєн, що відбувалися на суміжних територіях.

У сучасному світі політика нейтралітету та її роль у забезпеченні безпеки у певних регіонах, а також підтримці миру та добросусідських відносин високо оцінена світовою спільнотою. Саме прагнення наголосити на подібній ролі нейтралітету в системі міжнародних відносин підштовхнуло країни-учасниці Міжнародної конференції 2015 року звернутися до ООН з пропозицією заснувати пам’ятну дату, назвавши її Міжнародним днем ​​нейтралітету. У цьому полягала суть Ашхабадського підсумкового документа.

Ініціатива виходила з боку Туркменістану, який з 1995 року є нейтральною державою та відзначив у 2015 році 20-річчя свого нейтралітету .

Засновуючи нову пам’ятну дату, Генеральна Асамблея ООН наголосила на зв’язку політики нейтралітету з інструментами превентивної дипломатії: попередженням і запобіганням конфліктам та збройним протистоянням, посередницькими місіями, переговорами, з метою мирного вирішення та припинення вже виниклих конфліктів та ін.

Висока оцінка цієї діяльності підкреслює важливість та пріоритет превентивної дипломатії, а також вказує на те, що нейтралітет держави у мирний час – одна із запоруок побудови мирних відносин у регіоні розташування такої держави. Нейтральний статус держави знижує рівень міжнародної напруженості в регіоні, гарантуючи сусідам те, що на їхніх кордонах не виявиться супротивник і збройні сили будь-якого військового блоку. Не випадково успішна діяльність нейтрального Туркменістану в цій сфері стала причиною вибору Ашхабада як штаб-квартири регіонального центру ООН з превентивної дипломатії у Центральній Азії.

Міжнародний день нейтралітету спрямований на підвищення рівня поінформованості про особливості такої політики, а також її роль у побудові мирних дружніх міжнародних відносин.

ВІТАННЯ