Міжнародний день інвалідів

У 1992 році наприкінці Десятиліття інвалідів Організації Об’єднаних Націй (1983—1992) Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією 47/3 проголосила 3 грудня Міжнародним днем ​​інвалідів (International Day of Disabled Persons), з метою просування прав інвалідів у всіх, привернення уваги широкого загалу до проблем інвалідів.

Зазначене десятиліття було періодом підвищення поінформованості та вжиття заходів з метою покращення становища інвалідів та забезпечення для них рівних можливостей. Пізніше Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени ООН щорічно проводити заходи щодо Дня, маючи на увазі подальшу інтеграцію в життя суспільства осіб з інвалідністю.

Інвалідність – це медичний стан або серйозно порушена функція організму, яка суттєво лімітує чи обмежує можливості індивідуума в контексті стандартних норм для окремих груп. Цей термін часто використовується для позначення індивідуальних функцій організму, включаючи фізичні недоліки, сенсорні порушення, когнітивні порушення, інтелектуальні порушення, психічні захворювання та різні види хронічних захворювань.

У грудні 2006 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про права інвалідів, яка є правозахисним документом з орієнтацією на соціальний розвиток – це одночасно договір з прав людини та інструмент розвитку. Конвенція набула чинності 3 травня 2008 року, а її принципами конвенції є: повага до властивої людини гідності та особистої незалежності; недискримінація; повне та ефективне залучення та включення в суспільство; повага особливостей інвалідів та їх прийняття як компонент людського різноманіття та частини людства; рівність можливостей; доступність; рівність чоловіків та жінок; повага до здібностей дітей-інвалідів, що розвиваються, та повага до права дітей-інвалідів зберігати свою індивідуальність.

У світі понад 1 мільярд людей мають ту чи іншу форму інвалідності (що відповідає 15% населення світу), понад 100 мільйонів інвалідів — діти. І всі вони стикаються з фізичними, соціально-економічними та поведінковими бар’єрами, що виключають їх із повномасштабної, ефективної та рівноправної участі в житті суспільства. За даними ООН, вони становлять непропорційно більшу частку найбіднішої частини населення світу, а також у них відсутній рівний доступ до основних ресурсів, таких як освіта, зайнятість, охорона здоров’я та система соціальної та правової підтримки.

Тому проведення 3 грудня Міжнародного дня інвалідів спрямоване на привернення уваги до проблем інвалідів, захист їхньої гідності, прав та благополуччя, на привернення уваги суспільства до переваг, які воно отримує від участі інвалідів у політичному, соціальному, економічному та культурному житті.

Нагадаємо, що Міжнародний день боротьби за права інвалідів відзначається щороку 5 травня.

ВІТАННЯ