Міжнародний день гір

11 грудня відзначається Міжнародний день гір (International Mountain Day), встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у січні 2003 року (резолюція A/RES/57/245).
Але засновано його було раніше — 1992 року на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку, коли було прийнято Порядок денний на XXI століття, розділ 13 якого, під назвою «Раціональне використання вразливих екосистем: стійкий гірський розвиток», став віхою в історії розвитку гірських районів . А підвищена увага до ролі гір підштовхнула Генеральну Асамблею оголосити 2002 рік Міжнародним роком гір, а наступного року і сьогоднішню дату.

Генеральна Асамблея ООН закликала міжнародне співтовариство організовувати цього дня заходи на всіх рівнях з метою привернення уваги до проблем розвитку гірських регіонів планети та необхідності надання допомоги їх населенню. У відповідній резолюції відзначено особливу актуальність дій, спрямованих на сталий розвиток гірських регіонів.

Просвітницькі заходи, присвячені цьому Дню, як правило, включають тематичні книжкові ярмарки, симпозіуми, лекції та семінари, також проводяться тематичні заняття у школах. Товариства любителів гір зазвичай проводять пізнавально-розважальні заходи тижня, що включає 11 грудня.

Гори займають майже одну четверту поверхні суші, грають найважливішу роль просуванні нашого світу до сталого економічного розвитку і є домівкою 15% населення. Вони не тільки дають джерело коштів для існування та благополуччя майже для 1,1 млрд. людей, які проживають у гірських районах, але опосередковано сприятливо впливають на мільярди, що проживають біля їхнього підніжжя. І, звичайно ж, не можна забувати, що гори – це заповідник для багатьох унікальних видів рослин та тварин, джерело води всіх основних річок Землі .

Однак сьогодні все ширше визнається, що гори є вразливими екосистемами, що мають глобальне значення як джерело більшої частини світових запасів прісної води, місце проживання унікальної біологічної різноманітності та розташування багатої культурної спадщини, популярне місце відпочинку та туризму.

Адже погіршення стану навколишнього середовища призводить до посухи, зсувів, обвалів та інших стихійних лих у горах, а загострення політичної обстановки в гірських регіонах — до локальних війн, поширення тероризму, зростання кількості біженців, голоду та хвороб. Все це призводить до втрати унікального природного та людського потенціалу гірських регіонів. Тому так важливо привертати увагу світової спільноти до цих проблем для збереження гір.

Також слід зазначити, що кожного року для Міжнародного дня гір визначається тема, в рамках якої розробляються інформаційні матеріали та проходять заходи. Так, у різні роки девізами Дня були слова: “Світ: ключ до сталого розвитку гірських районів”, “Гірський туризм: як змусити його працювати для бідних”, “Продовольча безпека в горах”, “Управління ризиками стихійних лих у горах”, “Гірські меншини та корінні народи”, «Гори: Ключ до стійкого майбутнього», «Культура гір: різноманітність та самобутність», «Гори в небезпеці: клімат, голод, міграція», «Значення гір», «Гори та молодь», «Біорізноманіття гір» та інші.

ВІТАННЯ